• 0
Lựa tranh

Cần đặt vẽ tranh sơn dầu theo ý bạn?

Một bức tranh gia đình, một tấm ảnh chân dung, hay một khung cảnh có ý nghĩa rất lớn với bạn hoặc một người bạn muốn tặng?
Gửi file ảnh và Sato Art sẽ giúp bạn biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật sơn dầu.

Gửi file đặt vẽ

01

Chọn ảnh & Gửi file

Chọn file ảnh bạn cần vẽ sơn dầu và gửi về Sato Art qua:

02

Nhận báo giá & Vẽ

Sato Art nhận báo giá vẽ sơn dầu và hẹn thời gian hoàn thành.

Khi tranh gần hoàn thiện, Sato Art sẽ gửi ảnh qua để bạn xác nhận tranh đúng như yêu cầu và thực hiện chỉnh sửa nếu có.

03

Nhận tranh

Sau khi hoàn tất bản vẽ, Sato Art sẽ gửi tới cho bạn theo địa chỉ nhận hàng. Bạn sẽ thanh toán khi nhận tranh.